tisdag 18 juni 2013

Stora Enso rationaliserar, 2500 jobb försvinner

En ögonblicksbild av vad som sker i Sverige och världen:
Skogsindustrikoncernen Stora Enso planerar att minska personalstyrkan med runt 2 500 personer. I Sverige berörs 750 anställda.
...
Stora Ensos vd Jouko Karvinen konstaterar i en skriftlig kommentar att den nya omgången av effektiviseringsåtgärder blir smärtsam för medarbetarna, som redan genomgått flera besparingsprogram på senare tid.
...
Men det är inte fråga om någon minskning av kapaciteten på bruken i Sverige, enligt företaget. I stället ska nedskärningarna ske inom administration, tjänster och service, och genom effektiviseringar.
Länk

Lean, lean, lean - allt överflödigt fett ska skäras bort. Detta skulle kunna vara positivt om det innebar mer fritid för människor. Men i arbetslinjens tidevarv är det en katastrof för samhället och individen.