söndag 2 juni 2013

Sporthandeln i kris

Sportbranschen har länge setts som ett undantag, med ständigt stigande omsättning – med något enstaka undantag – även när det varit dåliga tider. Den långa hälso- och sporttrenden i Sverige har ångat på, och nu lägger vi ungefär 22 miljarder kronor per år på sportartiklar, enligt HUI Research. 
Men konkurrensen om miljarderna har ökat de senaste åren, och sportbutikernas lönsamhet sjunker. 
Redan har de nya ekonomiska villkoren för sportkedjorna krävt sin tribut: Usports som etablerade sig 2011 och siktade på 20 butiker i landet, gick i konkurs i början av mars, efter att ha etablerat tre butiker i Malmö, Västerås och Sundsvall. 
Team Sportias franchisebolag (med åtta butiker) har hamnat i akut kris, ställt in betalningarna och begärt rekonstruktion hos ­Göteborgs tingsrätt. Och Intersport, den näst största butikskedjan i Sverige, redovisade nyligen en fortsatt förlust, med 140 miljoner för 2012 (18 miljoner 2011). 
Det märks också på sista raden i marknadsledande Stadium att vins­terna sjunker, 2010 var resultatet över en kvarts miljard, 276 miljoner, i vinst. Men 2012 är den nere på 77.