tisdag 23 april 2013

Vad kan vi lära av Tyskland? Inte mycket.

I den politiska debatten framhålls ofta Tyskland som ett exempel på ett land med låg arbetslöshet (särskilt ungdomsarbetslöshet) och framgångsrik exportindustri. Den låga arbetslösheten kan ifrågasättas - då den ligger på närmare 7 procent (vilket kanske anses vara lågt i dagens värld) - men visst är Tyskland exceptionellt starka vad gäller industriföretag och export. Problemet är inte alla kan vara Tyskland, antalet kvalificerade industrijobb är begränsat. Om Grekland, Frankrike, USA, Litauen och Sverige plötsligt "lär" av Tyskland så blir det inte många jobb per nation som skapas. Till stor del är kampen om kvalificerade industrijobb ett nollsummespel.

Men viktigare är att Tysklands exportframgångar till övervägande del beror på en nedtryckt eurokurs - lika dålig som euron är för Grekland, lika bra är den för Tyskland (som tjänar oerhört på eurosamarbetet trots gnället om bailouts).

Vid sidan av detta finns en del andra policys - nedpressade reallöner och lärlingsplatser för ungdomar - som knappast kan minska arbetslösheten annat än på marginalen, som också de är del av ett nollsummespel och som kan ha problematiska bieffekter (nedpressad köpkraft). 

Summa summarum: Det finns inte mycket vi kan lära av Tyskland, då deras position dels är svagare än vad som antyds i den politiska debatten och dels beror på en del särskilda omständigheter som antingen inte kan upprepas i andra länder eller som skulle förändras till det sämre om de upprepades i andra länder.