torsdag 25 april 2013

Minska skolmatematiken radikalt

Ny lagstiftning tvingar svenska barn att genomlida 120 timmar mer meningslös matematik i grundskolan. Ytterst få kommer att ha nytta av det i sina arbeten, eller glädje av det som privatpersoner, bortom de fyra räknesätten. Istället borde man minska utrymmet för skolmatematik radikalt och istället lära barn grundläggande logik, argumentationsanalys och kritiskt tänkande samt öka utrymmet för samhällskunskap och historia. Det har de glädje av både som privatpersoner och som demokratiska medborgare.

Kan vi inte satsa på allt? Nej, tiden i skolan är begränsad och man måste välja mellan ämnen.
Men lär man sig inte logiskt tänkande genom matematik? Nej, matematikens logik är kontextspecifik och har väldigt lite gemensamt med den logik vi använder i vardagen.
Men vi måste få fram fler civilingenjörer? Nej det måste vi inte.

Matematik orsakar skoltrötthet och tränger ut viktigare ämnen från skolans läroplan. Det är hög tid att inse att matematikkejsaren saknar kläder.