tisdag 30 april 2013

Överskott på civilingenjörer i USA

En av de största myterna i den politiska debatten är att vi behöver fler civilingenjörer (och i förlängningen att matematik är ett viktigt skolämne). I USA råder redan ett överskott på dessa:
Colleges, for instance, are already minting far more programmers and engineers than the job market is absorbing. Roughly twice as many American undergraduates earn degrees in science, technology, engineering, and math disciplines than go on to work in those fields. As shown in the EPI graph below, in 2009 less than two thirds of employed computer science grads were working in the IT sector a year after graduation.

Meanwhile, the unemployment rate for programmers is still stuck well above its pre-recession average.
Länk 

Det vore intressant att se liknande siffror för den svenska arbetsmarknaden. Se även ett tidigare inlägg om att mer utbildning inte hjälper mot strukturell och permanent arbetslöshet orsakad av den teknologiska utvecklingen.