onsdag 30 januari 2013

Obligatorisk gymnasieskola ja, men inte för arbetsmarknadens skull


Jag är - liksom Socialdemokraterna - helt för en obligatorisk (och helst teoretiskt inriktad) gymnasieskola eftersom jag anser att utbildning och bildning har ett egenvärde och att demokratin förutsätter välutbildade medborgare, däremot så är jag tveksam till en argumentation för obligatorisk gymnasieskola utifrån arbetsmarknadens behov. Det vi ser idag är inte att jobben generellt blir alltmer kvalificerade utan detta gäller endast vissa jobb medan en stor andel av tjänstesektorn består av "okvalificerade" jobb som inte kräver någon längre utbildning och som inte kan utlokaliseras till andra länder. Det kommer att bli enkelt för alliansen att skjuta ner förslag om en obligatorisk gymnasieskola med hänvisning till denna verklighet, samtidigt som de kan etablera bilden av att Socialdemokraterna inte bryr sig om tjänstesektorn (när man t.ex. vill avskaffa krogmomsen, ändra RUT osv.). Det är ganska uppenbart att detta är alliansens strategi inför kommande val - de har ju redan tillsatt en grupp som ska utreda nya typer av avdrag som handlar om att stimulera fram okvalificerade jobb i tjänstesektorn.

Stefan Löfvén har rätt i att ett land inte kan bli rikt på att vända hamburgare och städa varandras hem men vi måste satsa både på exportindustrin och tjänstesektorn. Men framför allt så måste vi börja fundera på arbetstidsförkortningar och införande av basinkomst. Investeringar i exportindustrin innebär ofta färre arbetstillfällen, inte fler, eftersom de går till automatiseringar och effektiviseringar, samtidigt som tjänstesektorn i ökad utsträckning automatiseras och de enkla tjänstejobben försvinner.