tisdag 15 januari 2013

Arbetslöshetens inverkan på arbetslösheten

Ja du läste rätt: Hur inverkar en ökad arbetslöshet på arbetslösheten - ökar den ytterligare i en självförstärkande loop eller skapar arbetslösheten tvärtom nya jobb? Till viss del skapas förstås nya jobb, främst för arbetsförmedlare och Fas 3-entreprenörer. Men jobb försvinner också när allt fler blir arbetslösa och inte kan konsumera lika mycket som tidigare (vilket Martin Ford skrivit om i sin läsvärda bok "The Lights in the Tunnel"). En ytterligare effekt - som jag uppmärksammade när jag läste denna bloggpost om "capital biased technology change" - är att arbetslösa individer, i synnerhet högutbildade sådana, ägnar sig åt gratisarbete som tränger undan en del av de arbetstillfällen som finns kvar. Jag tänker t.ex. på bloggare som ersätter journalister, hobbymusiker som ersätter yrkesmusiker, föräldrar som ersätter fritidspersonal och läxhjälpare, anhöriga som ersätter vårdpersonal, matlagningsintresserade som ersätter restaurangpersonal, programmerare och webbutvecklare som ersätter ... programmerare och webbutvecklare (avlönade sådana) osv. En del av dessa undanträngningsmekanismer är av gammalt slag, en del är nya och understödda av de teknologiska landvinningarna under senare tid.