onsdag 23 januari 2013

Arbetslinjen som religiö(s) övertygelse

Socialdemokraterna - som nu kallar sig "Framtidspartiet" - slår fast strategin inför valet 2014: 
”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.” 
Framtidsinriktat? Snarare extremt visionslöst och en total kapitulering inför "arbetslinjen". Jobb über alles, meningsfulla eller meningslösa, verkliga eller påhittade. Dessutom inte bara visionslöst, utan naivt och med en trosvisshet som närmast är patetisk. Får se hur de tänker ett par år in i nästa mandatperiod när procenten arbetslösa är tvåsiffrig och inga insatser hjälper.