fredag 21 december 2012

Teknologisk utveckling och basinkomst/medborgarlön

Hittills har jag skrivit om basinkomst/medborgarlön som en möjlig lösning på den ökade arbetslöshet som följer på den teknologiska utvecklingen. Men den teknologiska utvecklingen gör också denna lösning mer rimlig: Det kommer i framtiden att vara enklare att klara sig på en mindre inkomst eftersom den teknologiska utvecklingen gör att priserna på fysiska produkter och även en del tjänster sjunker. Den innebär också att människor behöver köpa färre saker, t.ex. en smart mobiltelefon istället för alla de produkter som den smarta mobiltelefonen ersatt, eller ett Spotifykonto och en dator istället för stereo och cd-skivor. Vidare kan man förvänta sig att energipriserna sjunker när de alternativa energislagen på allvar slår igenom, t.ex. om människor kan producera sin egen el med hjälp av billiga solpaneler. I framtiden kan det därför vara möjligt att leva ett gott liv på motsvarande dagens existensminimum i Sverige.

Exkurs 1: Jag inser att det finns invändningar mot detta resonemang, t.ex. att människor alltid kommer att jämföra sig med andra och därför inte nöjer sig med att vissa basbehov är uppfyllda, eller att nya dyra teknologiska produkter tillkommer som anses nödvändiga av framtidens människor. I grunden tror jag dock att resonemanget är riktigt.

Exkurs 2: Samma argument kan förstås användas för att stödja en generell arbetstidsförkortning med sänkta löner.