onsdag 12 december 2012

MP-motion om basinkomst debatteras

idag i Riksdagen. Tyvärr kommer det nog dröja ytterligare en tid innan basinkomst/medborgarlön blir verklighet i Sverige. I vägen står en föråldrad luthersk moral och ett antal starka särintressen (byråkrater, vissa fackföreningar, vissa arbetsgivare m.fl.).

Men en dag kommer polletten slutligen att trilla ned hos politikerna: jobben kommer inte utan försvinner tvärtom i ökande takt. Man kan då välja 1. att subventionera och/eller tvångskommendera människor att utföra meningslösa arbeten (hålla upp dörrar, koka kaffe etc.), 2. att genomföra en generell arbetstidsförkortning, eller 3. att införa basinkomst/medborgarlön.

Ur motionen:
Allt färre kan producera allt mer. Det är hög tid att börja dra politiska slutsatser av detta förhållande. En arbetslinje utan arbeten, i tillräcklig mängd, hotar att urarta till disciplineringsinstrument. När, vid konstant befolkning, arbetsproduktiviteten i ett land växer snabbare än BNP så minskar med nödvändighet den tillgängliga lönearbetsvolymen. Och det är just detta tillstånd som kännetecknar flertalet av dagens industriländer.
...
Trots detta, försöker regeringar av olika politisk färg, till varje pris och med konstlade medel, hålla människor sysselsatta. Och genom mördande reklam underhålls en ekologiskt ohållbar konsumtionsbrasa, som påstås kunna råda bot på arbetslösheten men sällan gör det. Tiden är nu mogen för att tänka utanför boxen och våga pröva radikalt annorlunda lösningar.
...
När denna ”omöjliga idé” prövas i praktiken visar det sig att människor är åtskilligt mer kreativa än vad de får möjlighet att visa i dagens ofta hårt disciplinerade och stressiga arbetsliv.