måndag 10 december 2012

Algoritmer ersätter läkare?Dr A. will get better and better and will go from providing “bionic assistance” to second opinions to assisting doctors to providing first opinions and as referral computers (with complete and accurate synopses and all possible hypotheses of the hardest cases) to the best 20% of the human breed doctors. And who knows what will happen beyond that?
Länk

Jag är själv skeptisk till en framtida helt automatiserad/robotiserad sjukvård, främst därför att mänskliga relationer är en så central del av denna verksamhet. Sjukvård, skola och äldreomsorg kan säkert effektiviseras genom ny teknologi men generellt tror jag att vi kommer få se ett ökat antal jobb inom dessa sektorer (på grund av den demografiska utvecklingen). Denna ökning kommer dock inte på långt när att kompensera för alla jobb som försvinner i resten av samhället.