onsdag 5 december 2012

Arbetsförmedlingens nya prognos

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen minskar med sammanlagt 40.000 personer under 2013-2014. Samtidigt stiger arbetslösheten till 8,4 procent 2013.
Länk

Å ena sidan känns den här prognosen alltför optimistisk, jag tror att det finns risk för uppåt 10% arbetslöshet inom de närmaste två åren (och mer än så längre fram). Å andra sidan kommer alliansen knappast att tillåta en öppen arbetslöshet på 10% innan valet, utan man kommer använda ofinansierade stimulansåtgärder och diverse trixande med systemen för att pressa ned siffrorna.