torsdag 8 november 2012

En våg av varsel

Storvarslet från Ericsson är bara det senaste i raden. Atlas Copco, Trelleborg, Volvo Lastvagnar, Swedavia. Beskeden om nya neddragningar kommer i stort sett dagligen. Varseltalen under finanskrisen var visserligen mycket högre. Men den här gången står vi inför en lång och utdragen jobbkris.
 ...
Och alla varsel beror inte på konjunkturen, det kan också handla om strukturella förändringar. 

Länk

Tyvärr utreds inte vad dessa "strukturella förändringar" beror på och vad de innebär. Dessutom banaliseras de strukturella förändringarnas omfattning och konsekvenser. Teknologisk arbetslöshet är alltjämt ett okänt begrepp för många svenska journalister.