torsdag 8 november 2012

Produktiviteten ökar, jobben försvinner

Sambandet mellan produktivitet och arbetstillfällen i USA 1947-2010:


Länk

Vi ser en strukturell förändring av ekonomin. Teknologisk arbetslöshet?