torsdag 15 november 2012

Foxconn-robotarna är här

Taiwanese manufacturer Foxconn has reportedly started replacing workers on its assembly line with machines designed to do the same task.
...
The 'Foxbots', as they're known, have started arriving in at least one factory, with another 20,000 due before the end of the year.  
Länk

Det finns en föreställning om att tredje världen - i synnerhet Afrika - ska lyftas ur fattigdom i takt med att okvalificerade jobb inom tillverkningsindustrin utlokaliseras från Kina och vidare till länder med lägre löner. Om vi nu ser en trend att jobben istället övertas av robotar så stämmer inte denna föreställning. Automatiseringen "drabbar" länder vare sig de är rika eller fattiga och kräver nya politiska lösningar samt att ekonomer får upp ögonen för hur teknologins utveckling utmanar arbetssamhällets "sanningar".