fredag 9 november 2012

Jobben kommer inte, vad gör vi nu?

Svenska politiker i båda läger sitter fast i arbetssamhällets världsbild och är därför oförmögna att se de utmaningar som en arbetslöshet orsakad av teknologisk utveckling innebär. Full sysselsättning, om man med detta menar 40 timmars heltidsarbete för en majoritet av befolkningen, är inte längre möjligt. Socialdemokraterna vill satsa på utbildning för omställning och kvalificering av arbetskraften, på infrastruktur och på bostadsbyggande. Moderaterna vill sänka skatter för att öka arbetsutbudet och stimulera tjänstesektorn med olika typer av avdrag och subventioner. Båda typerna av förslag kan minska arbetslösheten på marginalen men motverkas av strukturella faktorer (associerade med teknologisk utveckling) som är betydligt starkare och som pressar på i motsatt riktning. Jobben kommer inte. Tvärtom är vi på väg mot en strukturell och permanent arbetslöshet som är betydligt högre än dagens. Detta orsakar i sin tur lidande för enskilda individer och hotar i förlängningen det ekonomiska systemet som är beroende av att tillräckligt många människor upprätthåller sin konsumtion.

Så vad gör vi nu? Jag har inga bra svar men misstänker att lösningen involverar någon form av generell arbetstidsförkortning och eventuellt också införande av medborgarlön, så att kopplingen mellan arbete och försörjning försvagas. Detta innebär inte att människor bör, eller kommer att, driva omkring utan sysselsättning. Det finns gott om aktiviteter som faller utanför ramen för lönearbetet. Ytterst sätt möjliggör den teknologiska utvecklingen ett rikare liv för människor, men bara om vi förmår uppfinna politiska lösningar som går bortom arbetssamhällets logik. Jag ber att få återkomma i frågan.