måndag 11 februari 2013

Digital brevlåda och brevbäraryrkets framtid

Staten vill slippa skicka post till din brevlåda. Bakom kulisserna byggs nu en myndighetssajt upp där medborgarnas alla kontakter med staten, kommuner och landsting ska samlas. I potten ligger flera hundratals miljoner kronor i besparingar.
...
Enligt Posten AB står myndighetsbrev för en stor andel av den samlade postmängden, men företaget vill inte spekulera öppet om vilka konsekvenser ett stort tapp skulle ge.
Länk

Inte bara brevbärartjänster utan alla kringtjänster - transport, sortering osv. - hotas av denna utveckling. Man kan också tänka sig att privata företag börjar använda sig av denna lösning och då finns det snart inte längre någon lönsamhet i att dela ut fysisk post.

Det här är ett utmärkt exempel på hur teknologisk arbetslöshet fungerar i praktiken. Oftast nämns spektakulära exempel om intelligenta robotar som ersätter människor, men automatisering sker till stor del i det fördolda och genom att tjänster omvandlas till gör-det-själv-tjänster via ny informationsteknologi. Det behövs inga androider för att skapa massarbetslöshet.