torsdag 22 november 2012

Telemarketingjobben försvinner

Telemarketing är en av få sektorer på arbetsmarknaden där unga och lågutbildade kan få anställning. Tyvärr (?) är det en sektor på utdöende, då den stationära telefonen försvinner och mobiltelefonoperatörerna lockar med populära tjänster som automatiskt blockerar sälj- och marknadsföringssamtal.