fredag 9 november 2012

Internet och journalistyrket

Bantningsbeskeden på landets tidningar har under hösten kommit slag i slag.
...
Beskeden under hösten ger sammantagna ett massivt intryck av nattsvart kris för svensk press.
Länk

Vi ser en våg av nedläggningar och uppsägningar inom mediebranschen, och i synnerhet tidningsbranschen. Förklaringen är enkel: medierna agerar tack vare internet på en nationell, och i vissa fall global, arena. Det behövs inte längre 50 tidningar som skriver om samma nyheter och recenserar samma saker för 50 små publiker. Visst finns fortsatt utrymme för lokala medier - även om också dessa har svårt att överleva - men trenden går mot ett par stora tidningar som täcker en hel befolknings behov samt ett större antal bloggar som kommenterar tidningarnas innehåll.

Kontentan är att antalet avlönade journalister kraftigt minskar.