fredag 8 mars 2013

Teknologisk arbetslöshet? Svar till två kritiker

i en diskussionstråd på ett annat forum. Notera att båda använder sig av samma induktivt baserade argument, vilket verkar vara det enda som kan anföras mot tesen om teknologisk arbetslöshet.

Kritiker 1:
"teknologisk ARBETSLÖSHET finns förstås, men det är kortsiktiga fenomen. du kan alltid försöka argumentera ”this time is different”, att just DENNA tid av teknisk utveckling blir svår att parera med nya slags jobb, osv. men jag tror inte på det, och mest pga den långa tidsserie vi har av motexempel. vi tycker alltid att det är svårt att se in i framtiden, men att det kommer skapas jobb där vi kan vara produktiva, det tvivlar jag inte på! men vill du be mig säga exakt vilka jobb så vet jag inte det i detalj förstås, lika lite som jag tror vi kunde förutspå tjänstesektorns explosion (där ligger f ö europa långt efter USA och vi har stora möjligheter att utveckla den vidare) eller IT-revolutionen."

Svar:
Ditt resonemang bygger på en induktiv logik – har det inte hänt tidigare så kan det inte ske nu eller i framtiden – som är problematisk. Jag vet inte varför det skulle vara mer kontroversiellt att vi nu ser teknologier växa fram som gör mänsklig arbetskraft överflödig inom många sektorer och som inte kan ersättas av meningsfulla arbeten för människor inom nya sektorer.
”men att det kommer skapas jobb där vi kan vara produktiva, det tvivlar jag inte på!” Det här är en trossats, inte ett argument.
Visst kan vi stimulera eller tvångskommendera fram ett antal mer eller mindre meningslösa tjänstejobb genom skatterabatter och Fas 3-åtgärder men vore det inte vettigare att reducera arbetstiden så att människor har tid att städa sina egna hem eller hålla upp sina egna dörrar?

Kritiker 2 (saxat):
"Den här boken kom 1996, så han hade alltså genuint fel, eftersom det inte rådde massarbetslöshet varken 1999 eller 2006. Och nu finns det folk som igen kommer dragandes med samma idéer? Helt obegripligt, faktiskt! Och garanterat helt fel också. Det kommer f.ö. vara fel även i nsäta vända, alltså ca 2022 eller så."

Svar:
Induktiv logik återigen. Historien är full av tvära kast som beror på nya teknologier, om det är någon som inte lär av historien så är det de som tror att allting kommer förbli sig likt i alla tider. Varför skulle 8 timmars meningsfullt heltidsarbete för i princip hela befolkningen under större delen av deras liv vara en evig institution/sanning?