tisdag 26 mars 2013

Jobbskatteavdrag och arbetslöshet

Liksom andra misslyckade reformer som i grunden är ideologiska men som rättfärdigas med abstrakta (och felaktiga) ekonomiska modeller leder inte en sänkning av "marginalskatterna" (i klarspråk: den skatt som rika människor betalar) till ökad sysselsättning, vilket bland andra Folkpartiet och Centerpartiet påstår. Tvärtom finns forskning som visar att skattesänkningar för höginkomsttagare leder till att dessa arbetar mindre än tidigare.

Med andra ord: De som har råd att välja väljer mer fritid istället för mer arbete, och skattesänkningar för höginkomsttagare leder till minskad sysselsättning och minskad ekonomisk tillväxt.

Det vore ärligare om de sa som det egentligen är. De vill sänka skatterna eftersom de anser att rika människor förtjänar sina rikedomar (vilket förstås motsägs av alla studier som visar hur det biologiska och sociala arvet till stor del bestämmer var människor hamnar i livet). Det är samma djupt primitiva moral som ligger bakom arbetslinjen.

Exkurs: Allt fler studier visar att ökade ekonomiska och sociala klyftor ligger bakom de sjunkande resultaten i svensk skola. C och Fps politik skulle alltså troligen leda till en ännu sämre skola. Men kanske betyg från första klass hjälper (Obs sarkasm).