tisdag 4 december 2012

Lönernas andel av BNP minskar

i USA, medan vinsternas andel kraftigt ökar. Bakomliggande faktorer är bland annat en ökad produktivitet som kommer ägarna till del och en minskning av arbetskraftens storlek på grund av teknologisk utveckling och rationaliseringar i spåren av denna.