torsdag 6 december 2012

Libertarianism och medborgarlön

Medborgarlön uppfattas ibland som en vänsterreform, men allt oftare ser man att den förespråkas av s.k. libertarianer/nyliberaler/klassiska liberaler, ofta i kombination med platt skatt. Det främsta argumentet torde vara att en villkorslös basinkomst ökar individers egenmakt - de slipper svälta och ta vilka jobb som helst, men de kan också arbeta i den utsträckning som de vill beroende på vilken levnadsstandard de önskar. Ett annat starkt argument är att man i ett slag kan avskaffa dyra, ineffektiva och ofta förtryckande statsorgan som Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassan. Man kan också minska regleringen av arbetsmarknaden eftersom arbetstagarnas förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren stärks och man närmar sig därmed det libertarianska idealet om lönearbete som ett kontrakt mellan två fria parter.