onsdag 3 april 2013

Smått och gott

- Butikssäljare är nu det vanligaste yrket i USA (länk). Rationaliseringar och automatiseringar inom denna sektor kommer att få stora konsekvenser för sysselsättningen. Kanske några miljoner butikssäljare kan omskola sig till civilingenjörer? (Ursäkta min sarkasm inför Socialdemokraternas partikongress...)

- 4,7 miljarder kronor har de de senaste fem åren lagts på jobbcoacher för att motivera människor att söka jobb som inte finns (länk).