tisdag 9 april 2013

Delar av HR-jobbet automatiseras

Allt fler danska företag har börjat använda sig av datoriserade robotar för att sortera ut jobbansökningar. Urvalet kan göras efter kriterier som ålder, kön eller nationalitet.
...
Datarobotarna används när man söker jobb via företagens webbplatser eller via jobbportaler. Där får den jobbsökande fylla i en elektronisk blankett med personuppgifter som ålder, kön och nationalitet, samt kvalifikationer.
...
Med robotens hjälp kan företaget sedan automatiskt sortera bort sökanden som inte uppfyller deras krav.
Oaktat etiska tvivelaktigheter så är systemet nödvändigt i dessa tider av strukturell massarbetslöshet:
"Det är billigare att låta en robot sköta grovsorteringen eftersom många av dem drunknar i ansökningar från desperata arbetslösa."
Länk