måndag 11 mars 2013

Tolk- och översättaryrket automatiseras

En japansk mobiltelefonoperatör är först i världen med en tjänst som erbjuder direktöversättning av tal, i realtid. Talet går via mobilt bredband  till det som kallas molnet, ett slags dataserver på nätet, där det översätts och görs om till syntetiskt tal på ett annat språk. Än så länge kan japanerna få översättning till kinesiska, koreanska och engelska.
...
Josh Estelle på sökmotorjätten Google menar att datorerna inom kort kommer att vara snabbare än människan på att översätta.
Länk

Som påpekas i programmet är tekniken ännu alltför outvecklad för att helt kunna ersätta mänskliga tolkar och översättare, men det verkar troligt att yrkeskåren minskar i omfattning när datorn kan göra habila och snabba översättningar som fungerar för enkel kommunikation.