lördag 6 juli 2013

Arbetslösheten är ett attitydproblem

enligt Magnus Henrekson och Tino Sanandaji. Genom att träna barn och unga att bli mer flitiga och disciplinerade ges de möjligheter att ta jobb - som inte finns... Detta är grundproblemet med forskning och politik som utgår från arbetslinjen. Jobben finns inte och kommer inte utan försvinner tvärtom i allt högre takt. Att i detta läge satsa på utbildning av arbetskraften är meningslöst. Det enda det leder till är ökad konkurrens om de få jobb som finns, inte till fler jobb (såvida människor inte blir entreprenörer och egenföretagare men även för dessa grupper är utrymmet begränsat).

Vi måste förbereda oss för ett samhälle bortom arbetslinjen. Lösningen är inte bättre utbildad arbetskraft utan mindre arbete.